• Radio emisije

  U sklopu UNDP projekta ‘’Transfer tehnologija u upravljanje rizicima od poplava u slivu Vrbasa’’ organizovali smo niz radio emisija na lokalnim radio stanicama u svrhu informisanja građana o radu civilnih zaštita i postupanju u slucaju opasnosti od poplava.U emisijama su ucestvovali predstavnici UNDPa, ekspertnog tima i lokalne civilne zaštite.

  [Detaljnije…]

 • Table top vježba sa predstavnicima opština Čelinac, Kotor Varoš i Kneževo

  26.12.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo Table top vježbu sa predstavnicima opština Čelinac,Kotor Varoš i Kneževo. Vježbi su prisustvovali,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, crvenog krsta,komunalnih preduzeća,,policije i opština. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava za svaku od Opština posebno i postupanje u situaciji u skladu sa scenariom

  [Detaljnije…]

 • Table top vježba sa predstavnicima opština Laktaši i Srbac

  13.12.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo Table top vježbu sa predstavnicima opština Laktaši i Srbac. Vježbi su prisustvovali,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, crvenog krsta,komunalnih preduzeća,,policije i opština. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava za svaku od Opština posebno i postupanje u situaciji u skladu sa scenariom.

  [Detaljnije…]

 • Table top vježba Mrkonjić Grad

  Dana 11.12.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo Table top vježbu sa predstavnicima opština Mrkonjić Grad, Šipovo i Jezero. Vježbi su prisustvovali Načelnica opštine Mrkonjić Grad,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, crvenog krsta,komunalnih preduzeća, doma zdravlja,opština. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava za svaku od Opština posebno i postupanje u situaciji u skladu sa scenariom.

  [Detaljnije…]

 • Edukativna radionica za 13 opština sliva Vrbasa

  Dana 24.10.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo edukativnu radionicu sa predstavnicima 13 opština sliva Vrbasa. Radionici su prisustvovali i predstavnici Kantonalne civilne zaštite kao i Republičke civilne zaštite RS. Sumirane su dosadašnje aktivnosti i rad na planovima zaštite i spasavanja od poplava. Ekspertni tim je dao preporuke za unapređenje.Na edukaciji se govorilo i o Planu podizanja svijesti kao i o mjestu i ulozi štaba za spasavanje, aktivnostima zaštite i spasavanja u toku poplava, mobilizaciji i evakuaciji stanovništva.

  [Detaljnije…]

Translate »