• Table top vježba Banja Luka

  Kao konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, organizovali smo Table top vježbu sa predstavnicima grada Banja Luka. Vježbi su prisustvovali,Zamjenik Gradonačelnika,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca,policije, crvenog krsta,komunalnih preduzeća i gradske uprave. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava kroz različite moguće scenarije.

  [Detaljnije…]

 • Radio emisije

  U sklopu UNDP projekta ‘’Transfer tehnologija u upravljanje rizicima od poplava u slivu Vrbasa’’ organizovali smo niz radio emisija na lokalnim radio stanicama u svrhu informisanja građana o radu civilnih zaštita i postupanju u slucaju opasnosti od poplava.U emisijama su ucestvovali predstavnici UNDPa, ekspertnog tima i lokalne civilne zaštite.

  [Detaljnije…]

 • Table top vježba sa predstavnicima opština Čelinac, Kotor Varoš i Kneževo

  26.12.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo Table top vježbu sa predstavnicima opština Čelinac,Kotor Varoš i Kneževo. Vježbi su prisustvovali,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, crvenog krsta,komunalnih preduzeća,,policije i opština. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava za svaku od Opština posebno i postupanje u situaciji u skladu sa scenariom

  [Detaljnije…]

 • Table top vježba sa predstavnicima opština Laktaši i Srbac

  13.12.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo Table top vježbu sa predstavnicima opština Laktaši i Srbac. Vježbi su prisustvovali,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, crvenog krsta,komunalnih preduzeća,,policije i opština. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava za svaku od Opština posebno i postupanje u situaciji u skladu sa scenariom.

  [Detaljnije…]

 • Table top vježba Mrkonjić Grad

  Dana 11.12.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo Table top vježbu sa predstavnicima opština Mrkonjić Grad, Šipovo i Jezero. Vježbi su prisustvovali Načelnica opštine Mrkonjić Grad,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, crvenog krsta,komunalnih preduzeća, doma zdravlja,opština. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava za svaku od Opština posebno i postupanje u situaciji u skladu sa scenariom.

  [Detaljnije…]

Translate »