• Fond za filantropiju

  Udruženje građana „DON“, već 15 godina, kroz strateški program Rad na građenju zajednica, unapređuje kvalitet življenja unutar mjesnih zajednica, odgovarajući na potrebe građana i nudeći nova rješenja za probleme u samoj mjesnoj zajednici. [Detaljnije…]

 • Info štand – Inicijativa za zajednice u službi građana

  Udruženje građana “DON” iz Prijedora u okviru projekta “Nove mjesne zajednice za novu loklanu vlast u BiH” je organizovalo info štan putem kojeg je pozivalo građane Prijedora da podrže akciju CCI-a, DON-a i 50 partnerskih organizacija kojim traže da mjesne zajednice konačno budu u službi građana. A to je moguće kroz zakonske izmjene u oblasti lokalne samouprave na nivou Republike Srpske. Ovim izmjenama je predviđeno da mjesne zajednice budu funkcionalne i efikasne te da budu mehanizam putem kojeg će građani biti aktivno uključeni u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

  Pozivamo zato poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da usvoje ovu Inicijativu koja će se uskoro naći na njihovom dnevnom redu u okviru predloženih izmjena zakona o lokalnoj samoupravi. Ističemo da je  Ministarstvo lokalne samouprave Republike Srpske već prepoznalo istu kao korisnu na dobrobit svih građana. Mi građani hoćemo da biramo one koji upravljaju našim mjesnim zajednicama, da znamo šta se planira graditi na prostoru naše mjesne zajednice, hoćemo jednostavno ljepše mjesne zajednice u kojima živimo.

  Projekat je finansijski podržan od EU.

   

  Fotografije sa info štanda možete pogledati OVDJE

 • Okrugli sto u okviru projekta “Nove mjesne zajednice za novu lokalnu vlast u BiH”

  Udruženje građana “DON” je 19.02.2013. godine u Hotelu „Park“ u Doboju je organizovalo okrugli sto. Učešće u radu Okruglog stola su uzeli predstavnici lokalne uprave, predstavnici nevladinih organizacija i predstavnici Mjesnih zajednica. Na Okruglom stolu je predstavljen projekat „Nove mjesne zajednice za novu lokalnu vlast u BiH”, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi RS.

  Kroz rad okruglog stola iznešeno je niz prijedloga i komentara, što će biti od suštinske važnosti za dalji tok rada na novom modelu mjesnih zajednica.

  Kroz pomenuti projekat CCI i partnerska organizacija “DON” iz Prijedora žele postići slijedeće:

  Promjenjen pravni okvir u BiH koji definiše poziciju i ulogu mjesne zajednice kroz kreiranje juridističke forme prijedloga za izmjene zakona o lokalnoj samoupravi u oba entiteta te podnošenje pravne inicijative ministarstvima i nadležnim parlamentima i realizovanje kampanje zastupanja. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije.

   

  Fotografije sa okruglog stola možete pogledati OVDJE

 • Prezentacija rezultata projekta

  Udruženje građana „DON“ (Demokratija-Organizovanje-Napredak) je u proteklih 10 mjeseci u 4 opštine USK i prijedorske regije (Prijedor, Kozarska Dubica, Sanski Most i Bosanski Petrovac) realizovalo projekat „Aktivizam mladih za bolji proces pomirenja u ruralnim multietničkim zajednicama“ podržan od strane Američke Ambasade (OPA).

  Realizacijom projekta u 7 ruralnih multietničkih zajednica, realizovano je 7 građanskih akcija, kroz koje su riješeni odabrani infrastrukturni problemi.

  MZ LJUBIJA-„Izgradnja autobusnih stajališta“

  MZ ZECOVI – „Izgradnja dječijeg igrališta“

  MZ BJELAJCI – „Izgradnja sportsko rekreativnog centra“

  MZ POBRIJEŽJE – „   Stvaranje uslova za bolji rad mladih“

  MZ STARI MAJDAN –„Adaptacija doma mjesne zajednice“

  MZ BJELAJ – „Sanacija izvorišta Mađarac“

  MZ BRAVSKO – „Izgradnja školskog dječijeg igrališta“

  Sprovođenjem ovih akcija izgrađeni su bolji međuljudski odnosi, kao i razumijevanje između članova zajednice, što je dovelo do jačanja neraskidivih veza među ljudima kroz zajednički rad mladih iz različitih etničkih skupina na razvoju lokalnih akcionih planova i zajedničkom provođenju pilot akcija. U pilot projekte koje su kreirali građani mjesnih zajednice je uloženo 20859,65 KM kroz učešće Udruženja „DON“, lokalnih uprava i od strane građana kroz novac, robu ili usluge.

  Za potrebe realizacije akcija u sedam mjesnih zajednica uloženo je 2773 volonterska sata, a u cjelokupan proces je uključeno 1657 građana kroz 94 različita sastanka u deset mjeseci.

  Fotografije sa prezentacije rezultata možete pogledati OVDJE

 • Rezultati ankete o zadovoljstvu građana sa pružanjem javnih usluga

  Udruženje građana “DON” iz Prijedora je provelo istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama na području opštine Prijedor i općine Bosanska Krupa koje je provedeno u okviru projekta ” Monitoring lokalnih usluga: organizacije civilnog društva (OCD), građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga ”. Nosilac projekta je Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva, a projekat finansira Fond otvoreno društvo BiH.

  Cilj projekta je podržati razvoj demokratske lokalne uprave u BiH zasnovane na principima participacije, nediskriminacije i odgovornosti lokalnih vlasti. U aktivnostima projekta pored UG “DON” uključeno je 75 nevladinih organizacija i neformalnih grupa kroz učešće u forumima, kampanji javnog zagovaranja i drugim aktivnostima projekta.

  Istraživanje je sprovedeno po PULS metodologiji (Poboljšanje Usluga Lokalne Samouprave) koja za cilj ima povećanje društvene odgovornosti i kvaliteta usluga na lokalnom nivou, korištenjem mehanizama za povratnu spregu, odnosno, uvođenjem kontinuiranog ispitivanja zadovoljstva korisnika

   Metodologija počiva na prikupljanju i analizi subjektivnih stavova građana za 16 javnih usluga koje su isključivo u nadležnosti, ili za koje postoji određena odgovornost lokalne uprave:

  Vodovod i kanalizacija, komunalnu higijena, javno grijanje, lokalne ulice i putevi (uključujući horizontalnu i vertikalnu signalizaciju), javna rasvjeta, zelene površine i parkovi, groblja, javni prevoz, predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, biblioteke, pristup internet mreži, primarna zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, usluge šalter sale.

  Lista 16 najlošijih usluga za opštinu Prijedor:

  – Volonterizam u održavanju zelenih površina i parkova 1,775
  – Održavanje zelenih površina i parkova 1,970
  – Dostupnost predškolskog obrazovanja 2,000
  – Opšte stanje zelenih površina i parkova 2,029
  – Cijena grijanja 2,035
  – Raspoloživost i lokacija dječijih igrališta 2,057
  – Cijena predškolskog obrazovanja 2,219
  – Održavanje vodotokova (rijeka i potoka) u MZ 2,241
  – Kvalitet (opremljenost i održavanje vrtića) 2,307
  – Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije 2,335
  – Raspoloživost i lokacija sportskih terena 2,423
  – Dostupnost biblioteka 2,513
  – Javni prevoz u večernjim časovima 2,513
  – Održavanje ulica i puteva 2,635
  – Stanje lokalnih ulica i puteva u vašoj mjesnoj zajednici 2,652
  – Kvalitet sadržaja u okviru biblioteka 2,738
   
   
  Lista 16 najlošijih usluga za općinu Bosanska Krupa:
   

  – Raspoloživost i lokacija dječijih igrališta 1,527
  – Javni prevoz u večernjim časovima 1,559
  – Volonterizam u održavanju zelenih površina i parkova 1,651
  – Raspoloživost i lokacija sportskih terena 1,792
  – Cijena grijanja 2,000
  – Cijena javnog prevoza 2,085
  – Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije 2,213
  – Održavanje vodotokova (rijeka i potoka) u MZ 2,329
  – Periodičnost (raspoloživost) prevoza 2,435
  – Kvalitet javnog prevoza 2,447
  – Cijena 2,469
  – Kvalitet (opremljenost i održavanje vrtića) 2,469
  – Održavanje zelenih površina i parkova 2,489
  – Održavanje ulica i puteva 2,512
  – Dostupnost stajališta 2,531
  – Dostupnost mjesta za odlaganje smeća (kante i kontejneri) 2,565

   

Translate »