• Rezultati ankete o zadovoljstvu građana sa pružanjem javnih usluga

  Udruženje građana “DON” iz Prijedora je provelo istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama na području opštine Prijedor i općine Bosanska Krupa koje je provedeno u okviru projekta ” Monitoring lokalnih usluga: organizacije civilnog društva (OCD), građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga ”. Nosilac projekta je Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva, a projekat finansira Fond otvoreno društvo BiH.

  Cilj projekta je podržati razvoj demokratske lokalne uprave u BiH zasnovane na principima participacije, nediskriminacije i odgovornosti lokalnih vlasti. U aktivnostima projekta pored UG “DON” uključeno je 75 nevladinih organizacija i neformalnih grupa kroz učešće u forumima, kampanji javnog zagovaranja i drugim aktivnostima projekta.

  Istraživanje je sprovedeno po PULS metodologiji (Poboljšanje Usluga Lokalne Samouprave) koja za cilj ima povećanje društvene odgovornosti i kvaliteta usluga na lokalnom nivou, korištenjem mehanizama za povratnu spregu, odnosno, uvođenjem kontinuiranog ispitivanja zadovoljstva korisnika

   Metodologija počiva na prikupljanju i analizi subjektivnih stavova građana za 16 javnih usluga koje su isključivo u nadležnosti, ili za koje postoji određena odgovornost lokalne uprave:

  Vodovod i kanalizacija, komunalnu higijena, javno grijanje, lokalne ulice i putevi (uključujući horizontalnu i vertikalnu signalizaciju), javna rasvjeta, zelene površine i parkovi, groblja, javni prevoz, predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, biblioteke, pristup internet mreži, primarna zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, usluge šalter sale.

  Lista 16 najlošijih usluga za opštinu Prijedor:

  – Volonterizam u održavanju zelenih površina i parkova 1,775
  – Održavanje zelenih površina i parkova 1,970
  – Dostupnost predškolskog obrazovanja 2,000
  – Opšte stanje zelenih površina i parkova 2,029
  – Cijena grijanja 2,035
  – Raspoloživost i lokacija dječijih igrališta 2,057
  – Cijena predškolskog obrazovanja 2,219
  – Održavanje vodotokova (rijeka i potoka) u MZ 2,241
  – Kvalitet (opremljenost i održavanje vrtića) 2,307
  – Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije 2,335
  – Raspoloživost i lokacija sportskih terena 2,423
  – Dostupnost biblioteka 2,513
  – Javni prevoz u večernjim časovima 2,513
  – Održavanje ulica i puteva 2,635
  – Stanje lokalnih ulica i puteva u vašoj mjesnoj zajednici 2,652
  – Kvalitet sadržaja u okviru biblioteka 2,738
   
   
  Lista 16 najlošijih usluga za općinu Bosanska Krupa:
   

  – Raspoloživost i lokacija dječijih igrališta 1,527
  – Javni prevoz u večernjim časovima 1,559
  – Volonterizam u održavanju zelenih površina i parkova 1,651
  – Raspoloživost i lokacija sportskih terena 1,792
  – Cijena grijanja 2,000
  – Cijena javnog prevoza 2,085
  – Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije 2,213
  – Održavanje vodotokova (rijeka i potoka) u MZ 2,329
  – Periodičnost (raspoloživost) prevoza 2,435
  – Kvalitet javnog prevoza 2,447
  – Cijena 2,469
  – Kvalitet (opremljenost i održavanje vrtića) 2,469
  – Održavanje zelenih površina i parkova 2,489
  – Održavanje ulica i puteva 2,512
  – Dostupnost stajališta 2,531
  – Dostupnost mjesta za odlaganje smeća (kante i kontejneri) 2,565

   

 • Jačanje saradnje između Udruženja i Mjesnih zajednica

  Udruženje građana DON, na području opštine Kozarska Dubica, u Mjesnoj zajednici Bjelajci provodi projekat pod nazivom „Aktivizam mladih za bolji proces pomirenja u ruralnim multietničkim zajednicama”. U okviru projekta, omladinci, uz pomoć građana, Opštine i privrednih subjekata, rade na adaptaciji sportsko-rekreativnog centra.

  Danas 06.06.2012. su predstavnici Mjesne zajednice bili u radnoj posjeti Udruženju, upoznali se sa njegovim radom i aktivnostima na polju razvoja civilnog društva te razgovarali sa Izvršnim direktorom UG DON o pravcima razvoja ove Mjesne zajednice, mogućnostima formiranja omladinske organizacije i iznalaženju sredstava za realizaciju planova izraženim u Lokalnom akcionom planu.

  Fotografije sa sastanka možete vidjeti ovdje

   

 • Građani o kvalitetu života

  Udruženje građana „DON“ sprovodi ispitivanje stepena zadovoljstva građana kvalitetom i dostupnošću usluga na lokalnom nivou, kao što su npr. stanje vodovodne i kanalizacione mreže, prikupljanje i odvoz smeća, održavanje lokalnih ulica i puteva,  javni prevoz, kolektivno grijanje, dostupnost i kvalitet predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, zdravstvenih usluga itd. [Detaljnije…]

 • Održani zborovi građana

  Održani zborovi građana

  Nakon potpisivanja Sporazuma sa opštinama Kozarska Dubica, Prijedor, Sanski Most i Bosanski Petrovac i izbora mjesnih zajednica u kojima će se provoditi projekat „Aktivizam mladih za bolji proces pomirenja u ruralnim multietičnim zajednicama“, podržan od Ambasade SAD  u Sarajevu, održani su zborovi građana u mjesnim zajednicama.

  Građani su upoznati sa projektom, izabrane su radne grupe, određeni prioritetni problemi i definisani naredni koraci. Zadovoljni su ovakvim načinom rada gdje se definišu konkretni problemi od čijeg rješavanja ima koristi šira zajednica.  Prigovaraju da lokalna uprava nema dovoljno sluha za građanski aktivizam i nadaju se da će se to kroz ovaj projekat popraviti.

  Fotografije možete pogledati ovdje

   

 • Potpisan sporazum sa Opštinama Sanski Most i Bosanski Petrovac, projekat „Aktivizam mladih za bolji proces pomirenja u ruralnim multietničkim zajednicama“

  Udruženje građana „Demokratija-Organizovanje-Napredak“ „DON“ iz Prijedora,  provodi projekat „Aktivizam mladih za bolji proces pomirenja u ruralnim multietničkim zajednicama“ kojim se želi postići veća mobilizacija ruralnih zajednica da aktivno učestvuju u rješavanju problema mladih i doprinesu procesu pomirenja.

  Projekat će se provodi na području 4 Opštine, gdje će uz pomoć lokalne uprave  biti odabrano 8 ruralnih Mjesnih zajednica, u kojim će se predstaviti projekat, izabrati 8 radnih grupa čiju će većinu činiti mladi ljudi, izabrati prioritetni problem na kojem će se zasnivati akcija. Mladi ljudi će kroz niz predavanja steći nova znanja iz oblasti izrade kratkoročnog i dugoročnih planova razvoja svoje zajednice.

  Odabrane akcije UG “DON” će podržati novčanim sredstvima a od zajednica (Opštine, građana, biznisa i drugih donatora), očekujemo  doprinos u robi, novcu i uslugama koji će se utrošiti na realizaciju planirane akcije. 

  Dana 10.11.2011.godine, u prostorijama opštine Sanski Most potpisan je Sporazum o saradnji između Načelnika opštine, kojeg zastupa pomoćnik Načelnika g.đa Behija Švraka i UG „DON“ iz Prijedora. Projekat traje 10 mjeseci i provodiće se u mjesnim zajednicama Stari Majdan i Pobriježje.

  Istog dana u prostorijama opštine Bosanski Petrovac potpisan je Sporazum o saradnji između Načelnika opštine, kojeg zastupa Sekretar organa uprave, g.din Esmir Brković i UG „DON“ iz Prijedora. Projekat će se provoditi  u mjesnim zajednicama Bravsko i Bjelaj.

  Projekat je pomognut od strane Ambasade SAD-a iz Sarajeva.

  Fotografije sa potpisivanja Sporazuma možete vidjeti ovdje

Translate »