• Radio emisija u Kozarskoj Dubici

  Danas smo u Kozarskoj Dubici putem “DUB” radia informisali potrošače o njihovim pravima u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača u RS.Radio emisije se organizuju u sklopu projekta “Edukacijom trgovaca štitimo potrošače” koji je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS.

  [Detaljnije…]

 • Plakat – Potrošači i trgovci zajedno do istog cilja

  Nakon dvomjesečne ankete u kojoj se 1000 potrošača sa područja grada Prijedora odlučilo u 6 kategorija gdje su najzadovoljniji sa kupovinom odjeće,obuće,prehrambenih namirnica,tehničke robe,IT proizvoda i higijenskih potrepština, odabranim trgovcima smo uručili plakate “Potrošači i trgovci zajedno do istog cilja”. Plakat na slikovit način pojašnjava potrošaču koja su njegova prava i obaveze u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača u RS. Molimo potrošače da pročitaju podatke sa plakata i na taj način se informišu o svojim potrošačkim pravima.

  [Detaljnije…]

 • Radio Prijedor – Prava potrošača

  Danas smo na radiu “Prijedor” organizovali emisiju na temu zaštite potrošača putem koje smo informisali građane koja su njihova potrošačka prava. Pozvali smo i trgovce da nam se jave da bi smo ih edukovali o pravima i obavezama trgovaca u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.Radio emisiju smo organizovali u sklopu projekta “Edukacijom trgovaca štitimo potrošače”. Projekat je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS.

  [Detaljnije…]

 • Promocija istraživanja zadovoljstva potrošača grada Prijedora

  Udruženje „DON“ u sklopu aktivnosti na zaštiti potrošača prijedorske regije prikupilo je mišljenje građana na temu „Ocjena zadovoljstva potrošača trgovačkim radnjama u gradu Prijedoru“. Putem online i direktnog anketiranja građana obuhvaćeno je 1000 potrošača o kvalitetu pruženih usluga trgovačkih radnji u Prijedoru u sledećim kategorijama:nabavka sredstava za održavanje higijene, kupovina odjeće, računarska oprema, obuća, tehnička roba i prehrambeni proizvodi.

  [Detaljnije…]

 • Info štand – Informisanje potrošača Prijedor

  Danas smo u našem Gradu informisali potrošače o njihovim pravima i savjetovali ih kako da ih ostvare. Građani su imali priliku da popune anketu o zadovoljstvu uslugama trgovaca i pružaoca usluga u našem Gradu. Anketa se i dalje može popuniti online na našim facebook i web stranicama. Info štand je organizovan u sklopu projekta “Edukovanjem trgovaca štitimo potrošače” koji je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS.

  [Detaljnije…]

Translate »