• Okrugli sto sa predstavnicima inspekcije

  U okviru realizacije projekta pod nazivom „Svi mi, smo potrošači“ Udruženje građana „DON“ održalo je u srijedu 13.03.2024. godine u Hotelu “Prijedor”okrugli sto sa predstavnicima inspekcijskih organa, komunalne policije i privredne komore na temu „Značaj i uloga inspekcijskih organa u ostvarivanju potrošačkih prava građana“. Sastanak je okupio predstavnike inspekcijskih organa, komunalne policije i privredne komore sa područja više lokalnih zajednica prijedorske regije. Tema okruglog stola je informisanje inspekcijskih organa u vezi sa zaštitom prava potrošača, prava i obaveze trgovaca i pružaoca usluga u skladu sa Zakonom, te unapređenje zaštite potrošača i povećanog interesa ove grupacije za poštovanje potrošačkih prava. Kroz razmjenu iskustava sa predstavnicima ovih institucija namjera nam je da se unaprijedi saradnja i zaštita potrošača i ista podigne na viši nivo.

  [Detaljnije…]
 • Zaštite svoja potrošačka prava, obratite se udruženjima za zaštitu potrošača

 • Kviz o potrošačkim pravima

 • Komisija za rješavanje problema potrošača

  Zaštita prava potrošača je izuzetno bitna, jer kako kaže sam naziv našeg projekta, koji se sprovodi u u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz podršku grada Prijedora – „Svi mi, smo potrošači“.

  Dana, 18.02.2024. godine u „VODOVOD“ a.d. Prijedor, održali smo Komisiju za rješavanje potrošačkih problema, koja je imala za cilj razmotriti i adresirati ključna pitanja koja se pojavljaju u vezi sa pravima i zaštitom potrošača u oblasti komunalnih usluga. Komisija se sastaje na mjesečnom nivou u zavisnosti od broja prigovora potrošača. Cilj jeste osigurati pravedno i efikasno rješavanje sporava između potrošača i pružaoca usluga.

  [Detaljnije…]
 • Edukacija na temu zaštite potrošača

  Mjesto održavanja edukacije: Gornja Lamovita

  Vrijeme održavanja: 22.02.2024.

  Dana 22.02.2024.godine u prostorijama Osnovne škole“ Jovan Dučić ” Gornja Lamovita, održana je sedma u nizu edukacija na temu zaštite potrošače, koje se održavaju u okviru projekta „Svi mi, smo potrošači“, koji se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD 2, koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Grada Prijedor.

  [Detaljnije…]
Translate »