• Nastavak izgradnje dječijeg igrališta

  11

  10 volontera Udruženja “DON” su nastavili sa izgradnjom dječijeg igrališta, pored boračkih zgrada u naselju Pećani. Postavljen je tobogan, prošireno igralište i nasuta kompletna podloga sitnom kamenom frakcijom radi bezbjednosti naših mališana.
  Akcija je organizovana u sklopu projekta “Udruženi mladi za toleranciju i razumjevanje” koji je podržan od strane Američke ambasade u BiH. [Detaljnije…]

 • OBUKA ZA KREIRANJE I ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA ZA LOKALNE PARTNERE U MREŽI BRANA

  01

  U Doboju se održava obuka za lokalne partnere i članice Mreže BRANA u oblasti kreiranja i održavanja baze podataka koja je dio web stranice www.brana.ba Predstavnici/e 22 organizacije civilnog društva koje su članice Mreže prisutne su na obuci kako bi što efikasnije mogli ubacivati podatke i fotografije u bazu realiziranih donacija ili onih čija je realizacija u toku na području BiH. Posjetite www.brana.ba ili pozovite 080 05 05 06! [Detaljnije…]

 • Mreža “Brana”

  Brana broj

  Mreža ‘BRANA’ je nova inicijativa civilnog drustva  posvećena radikalnoj transparentnosti pri utrošku sredstava za oporavak poplavljenih područja. Ona uključuje rad 22 nevladine organizacije koje će praviti bazu podataka predstavljenu na posebnoj interaktivnoj web platformi koja će prikazovati projekte realizirane donatorskim sredstvima.  Mreža ‘BRANA’ djeluje na području 78 opština/gradova u BiH, a na terenu je trenutno 68 njenih predstavnika/ca koji su do sada obišli 257 lokacija na kojima su utrošene donacije (49 domaćinstva, 77 privrednih objekata, 99 institucija i 32 druga mjesta). U bazu podataka do sada su unijete 864 donacije za konkretne projekte od 26 međunarodnih i domaćih donatora ukupne vrijednosti 70.016.409,00 američkih dolara (70 miliona 16 hiljada 409 USD ). [Detaljnije…]

 • „Razvojem korparstva do samozaposlenja“

  Sveukupni cilj projekta je: Oživljavanje korparske proizvodnje, a specifični ciljevi se odnose na:

  1. Podsticanje samozapošljavanja i razvoja neformalnog – građanskog obrazovanja;
  2. Povećanje stepena obučenosti i sticanje vještina za radno sposobnu populaciju;
  3. Promocija neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

  [Detaljnije…]

 • Besplatna telefonska linija za građane za prijavljivanje nezakonitosti pri trošenju sredstava ili izvještavanje o uspješnim pričama pri obnovi.

  Brana broj

  Mreža ‘BRANA’ je nova inicijativa civilnog drustva  posvećena radikalnoj transparentnosti pri utrošku sredstava za oporavak poplavljenih područja. Ona uključuje rad 22 nevladine organizacije koje će praviti bazu podataka predstavljenu na posebnoj interaktivnoj web platformi koja će prikazovati projekte realizirane donatorskim sredstvima.  Mreža ‘BRANA’ djeluje na području 78 opština/gradova u BiH, a na terenu je trenutno 68 njenih predstavnika/ca koji su do sada obišli 257 lokacija na kojima su utrošene donacije (49 domaćinstva, 77 privrednih objekata, 99 institucija i 32 druga mjesta). U bazu podataka do sada su unijete 864 donacije za konkretne projekte od 26 međunarodnih i domaćih donatora ukupne vrijednosti 70.016.409,00 američkih dolara (70 miliona 16 hiljada 409 USD ). [Detaljnije…]