Uz kafu sa RRC DONom, Prijedor 28.04.2011.

 Organizacije civilnog društva već dugi niz godina ukazuju na potrebu saradnje vladinog i nevladinog sektora radi unapređenja saradnje, zajedničkog nastupanja i rješavanja problema velikog broja građana.  RRC “DON” organizovao je okrugli sto na temu “Saradnje vladinog i NVO sektora” u Prijedoru 28.04.2011.god. i okupio preko trideset predstavnika kako vladinog tako i nevladinog sektora koji su tokom  razgovora iznijeli mnoge argumente koji govore u prilog  zajedničkoj saradnji. Važno je istaknuti važnost potpisanog Sporazuma između vladinog i NVO sektora u Prijedoru koji daje određene šanse daljem organizovanju kako NVO-a tako i saradnje između sektora.

Poruke koje su definisane kao zaključci sa okruglog stola su – transparentniji rad NVO-a i dostavljanje godišnjih izvještaja Opštini, dostupnost na korištenje prostora kojim danas raspolažu omladinske organizacije, međusobna povezanost NVO i stvaranje Mreža, izrada Strategije NVO sektora, sredstva koja se dodjeljuju putem konkursa od strane opštine da budu definisana kroz jednu ili dvije oblasti, da sredstva ne budu dijeljena po političkoj podobnosti već prema efikasnosti NVO-a i rezultatima koje će projekti postići, da se obezbjede sredstva za sufinansiranje NVO-a, da se pisma podrške daju svim organizacijama koje podnose zahtjev prema opštini i dr…..

Za saradnju je potrebno stvoriti određene preduslove, a ovaj okrugli sto je jedna aktivnost u nizu dešavanja koje će promovisati kako rad NVO sektora tako i zajedničku saradnju sa opštinom.   Za saradnju su potrebne najmanje dvije strane, čime je stvoren uslov da naši  zajednički zaključci ne ostanu slovo na papiru.

Fotografije možete pogledati ovdje.

Translate »