Organizaciono upravljanje u OCD – Trening, 25. i 26. maj 2011. godine Prijedor

P O Z I V

ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

 

Za prijavu za učešće na radionici:  ORGANIZACIONO UPRAVLJANJE  U OCD

Regionalniresursnicentar  Prijedor  organizujedvodnevni  trening   zaorganizacijecivilnogdruštvanatemu:Organizaciono upravljanje  u OCD

 

Učesnici treninga

Predstavnici organizacija civilnog društva koje žele steći i unaprijediti svoje znanja iz oblasti Organizacionog upravljanja organizacija civilnog društva.

Cilj treninga je pružiti osnovna znanja o procesu upravljanja u OCD, kao što su:

  • Efikasno definisanje upravljanja i stvaranja menadžment tima u OCD,
  • Definisanje ciljeva i podciljeva upravljanja i neophodnih dokumenat za pravilan rad i praćenje razvoja OCD-a;
  • Uspješno vođenje OCD-a;
  • Razrada plana aktivnosti za izradu prateće dokumentacije vezane za Upravni odbor, vođenje finansija, vođenje osnovnih sredstava, upravljanje vozilima i dr.

Nakon ovog treninga učesnici će:

  • Steći razumijevanje o procesu kvalitetnog vođenja OCD;
  • Povećati znanje o značaju praćenja zakonske regulative, pravilnog vođenja finansija i načinima za izradu neophodne dokumentacije vezane za rad OCD;
  • Usavršiti vlastite metode u izradi pravila i procedura vodeći računa o sistematičnom pristupu u uvođenju sistema kvaliteta;
  • Steći razumijevanje o zahtjevima i standardima partnera, donatora i drugih zainteresiranih strana za uspješno organizacijsko poslovanje;

 

Termin i mjesto održavanja treninga

Datum: 25 i 26. maj 2011.god.

Mjesto: Hotel Prijedor, PRIJEDOR .

Organizator snosi troškove noćenja za učesnike koji dolaze izvan Prijedora, dva ručka, osvježenje tokom  održavanja treninga i prateći materijal. Učesnici sami snose putne troškove.   Radi ograničenih hotelskih kapaciteta smještaj je u dvokrevetnim sobama.

Prijava za trening

Za učešće na treningu potrebno je ispuniti prijavni obrazac (u prilogu) i poslati ga najkasnije do 23.05.2011. godine. Prijave se mogu slati elektronskim putem na e-mail: rcdon@donprijedor.org  sa naznakom „Prijava za trening „ ili faksom na broj: 052 232 – 155.

Napomena:

Broj mjesta je ograničen.

Učesnicima treninga će prije realizacije istog biti dostavljen plan rada, kao i više informacija o održavanju treninga.

Kontakt

Za dodatna pitanja molimo Vas da kontaktirate  Regionalni Resursni Centar Prijedor, telefon broj  052 231-155  i  232-155  – svakim radnim danom od 08:00 do 16:00  časova.

Pages: 1 2
Translate »