Javno zagovaranje u OCD – Trening, 19. i 20. maj 2011. godine Prijedor

PRIJAVNI FORMULAR ZA TRENING RESURSNOG CENTRA

               NAZIV TRENINGA: JAVNO ZAGOVARANJE  U OCD

DETALJI O ORGANIZACIJI

 

Naziv organizacije:

 

Kontakt osoba:

 

Adresa / grad:

 

E-mail:

 

Tel/ fax:

 

Da li je vaša organizacija članica Mreže „Sporazum plus“?

o da

o ne

INFORMACIJE O UČESNIKU TRENINGA

 

Ime i prezime učesnika:

 

Kontakt informacije učesnika (mail, telefon):

 

Da li već posjedujete znanja i iskustvo u javnom zagovaranju?

o da

 

o ne

Da li vam je potreban smještaj ?

Ukoliko je dogovor DA, molim označite odgovarajuće kućice.

o da

o ne

 

 

o smještaj potreban u periodu 19/20.05 / jedna noć

osmještaj potreban u periodu 19/20.05. /  dvije noći

Pages: 1 2
Translate »