Child Friendly Space (CFS)

Projekat: Child Friendly Space (CFS)

Naziv projekta  Child Friendly Space (CFS)
 Donator UNICEF
 Vrijednost projekta   12 170, 43 USD
 Područje provođenja  Grad Prijedor
 Vrijeme trajanja  01.09.2014 – 30.11.2014
 Svrha projekta
  • obezbjeđena psihološka pomoć djeci koja su drektno pogođena poplavama u prostorima posebno opremljenim za djecu
  • obezbjediti dostupnost psihološke pomoći za djecu iz ranjivih marginalizovanih grupa,
  • Razviti i naučiti mehanizme za suprotstavljanje i prevazilaženje visoko  stresnih situacija
Rezultati Otvorena dva CFSa. Obezbijeđen adekvatan prostor za djecu i obezbijeđena psihološka pomoć; osnovan i edukovan tim za rad sa djecom u kriznim situacijama; razvijen program psihosocijalne podrške djeci u kriznim situacijama ( set radionica individualnih i grupnih) i kreiran dnevni i mjesečni plan rada. Osnovan tim za rad na terenu, djeca su obaviještena o uspostavljanju Dječijeg kutka, dizajniran i štampan promotivni materijal. Djeca su naučila vježbe opuštanja; Adekvatno tretirana u stresnim situacijama i naučili su vještine koncentracije i prevazilaženja visokostresnih situacija.
 Korisnici  Ukupan broj djece u oba kutka je 140 a odraslih 60​

 

 

Translate »