Edukacija – Biznis plan sa osnovama marketinga

Nakon zimske pauze nastavili smo sa edukacijama u sklopu projekta “Razvojem korparstva do samozaposlenja”, kojeg implementiramo na podrucju opstina Šamac i Domaljevac – Šamac.Ovog puta korisnici su prisustvovali edukaciji iz oblasti Biznis plana sa osnovama marketinga, koja će im pomoci u njihovom daljem radu i boljem planiranju proizvodnje,prodaje i plasiranja proizvoda na tržište.Projekat “Razvojem korparstva do samozaposlenja” se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona evra.

Translate »