Prezentacija projekta u opštini Šamac

Predstavnici “DON-a” su u opštini Šamac prezentovali projekat koji su implementirali na području ove opštine. Projekat “Razvojem korparstva do samozaposlenja”je realizovan u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a u saradnji sa opštinama Šamac i Domaljevac – Šamac”

Translate »