Prezentacija projekta u opštini Domaljevac-Šamac

Predstavnici “DON-a” su u opštini Domaljevac – Šamac prezentovali dva projekta koja su implementirali na području ove opštine. Projekti “Čuvajmo tradiciju i pomažimo drugima” i “Razvojem korparstva do samozaposlenja”su realizovani u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a u saradnji sa opštinama Šamac i Domaljevac – Šamac”

Translate »