Okrugli sto “Ista prava za sve potrošače u BiH”

Dana 06.02.2018. godine u gradu Mostaru u organizaciji Udruženja “Futura” iz Mostara organizovan je okrugli sto na temu izjednačavanja prava potrošača u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Naime od 2006e godine u BiH je na snazi Zakon o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine a u Republici Srpskoj od 2011e je na snazi i Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj. Ovaj entiteski Zakon je doživio nekoliko izmjena i dopuna i daje veća prava potrošačima u Republici Srpskoj u odnosu na Federaciju BiH. Na okruglom stolu Udruženje za zaštitu potrošača “DON” je prezentovalo razlike između ova dva Zakona i jedan od zaključa je da se državni Zakon treba prilagoditi evropskim direktivama.

Takođe je skrenuta pažnja na efikasnije djelovanje inspekcijskih organa u Republici Srpskoj od svojih kolega u Federaciji čak i tamo gdje su članovi zakona isti.Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ombudsmana za zaštitu potrošača, Federalnog ministarstva trgovine, udruženja za zaštitu potrošača, studenti pravnog fakulteta i drugi.

Translate »