Kviz, koliko znas o izborima

O kvizu

Kviz je nastao u okviru projektne aktivnosti “Prvi put biram!” koja podrazumijeva edukaciju mladih birača i biračica iz Bosne i Hercegovine koji su navršili ili će navršiti 18 godina prije izbora (Lokalnih 2016 i Općih 2018) o izborima, načinu glasanja, ulozi izborne administracije i posmatrača/ica, kao i važnosti njihovog učešča u izbornom procesu, Koalicija je kreirala edukativno-zabavni kviz o izborima. Cilj ovog kviza je motivacija svih građana i građanki da izađu na predstojeće Opće izbore 2018 te da testiraju svoje znanje o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini u konkurenciji sa svim starosnim generacijama.

“Sadržaj ovog kviza je isključiva odgovornost Koalicije “Pod lupom” i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.”

“Sadržaj ovog kviza je isključiva odgovornost Koalicije “Pod lupom” i ne odražava stavove USAID-a ili američke Vlade.”

Kviz se nalazi na sledecem linku

http://prviputbiras.podlupom.org/public/

Translate »