Edukativna radionica za 13 opština sliva Vrbasa

Dana 24.10.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo edukativnu radionicu sa predstavnicima 13 opština sliva Vrbasa. Radionici su prisustvovali i predstavnici Kantonalne civilne zaštite kao i Republičke civilne zaštite RS. Sumirane su dosadašnje aktivnosti i rad na planovima zaštite i spasavanja od poplava. Ekspertni tim je dao preporuke za unapređenje.Na edukaciji se govorilo i o Planu podizanja svijesti kao i o mjestu i ulozi štaba za spasavanje, aktivnostima zaštite i spasavanja u toku poplava, mobilizaciji i evakuaciji stanovništva.

Translate »