Edukacija potrošača-Srednjoškolski centar Prijedor

Nastavljamo sa praksom edukacija potrošača u cilju informisanja što većeg broja građana o njihovim potrošačkim pravima.Danas smo edukovali profesore u Medicinskoj Školi u Prijedoru.Pored edukacija posmatrača edukovat ćemo i trgovce a sve u svrhu zaštite potrošača. Edukacije se organizuju u sklopu projekta “Edukacijom trgovaca štitimo potrošače” koji je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS.

Translate »