Info štand – Informisanje potrošača Prijedor

Danas smo u našem Gradu informisali potrošače o njihovim pravima i savjetovali ih kako da ih ostvare. Građani su imali priliku da popune anketu o zadovoljstvu uslugama trgovaca i pružaoca usluga u našem Gradu. Anketa se i dalje može popuniti online na našim facebook i web stranicama. Info štand je organizovan u sklopu projekta “Edukovanjem trgovaca štitimo potrošače” koji je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS.

Translate »