Table top vježba

Dana 04.12.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo Table top vježbu sa predstavnicima opština Bugojno, Donji Vakuf,Jajce i Gornji vakuf – Uskoplje. Vježbi su prisustvovali predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, crvenog krsta,komunalnih preduzeća, doma zdravlja,opština kao i predstavnici Kantonalne civilne zaštite. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava za svaku od Opština posebno i postupanje u situaciji u skladu sa scenariom.

Translate »