Plakat – Potrošači i trgovci zajedno do istog cilja

Nakon dvomjesečne ankete u kojoj se 1000 potrošača sa područja grada Prijedora odlučilo u 6 kategorija gdje su najzadovoljniji sa kupovinom odjeće,obuće,prehrambenih namirnica,tehničke robe,IT proizvoda i higijenskih potrepština, odabranim trgovcima smo uručili plakate “Potrošači i trgovci zajedno do istog cilja”. Plakat na slikovit način pojašnjava potrošaču koja su njegova prava i obaveze u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača u RS. Molimo potrošače da pročitaju podatke sa plakata i na taj način se informišu o svojim potrošačkim pravima.

Translate »