Edukacije potrošača – OŠ “Petar Kočić”

U JU OŠ “Petar Kočić” u Prijedoru održali smo edukaciju na temu prava potrošača za nastavno osoblje Škole.Edukacije se organizuju u sklopu projekta “Edukacijom trgovaca štitimo potrošače” koji je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS.

Translate »