Table top vježba Banja Luka

Kao konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, organizovali smo Table top vježbu sa predstavnicima grada Banja Luka. Vježbi su prisustvovali,Zamjenik Gradonačelnika,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca,policije, crvenog krsta,komunalnih preduzeća i gradske uprave. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava kroz različite moguće scenarije.

Translate »