Zaštita prava potrošača

Poštovani potrošači,
svakodnevno naučimo nešto novo i važno što želimo i sa Vama podijeliti.
Danas želimo da Vas upozorimo da je
punjenje plinskih boca na mjestima koja nisu za to predvidjena STROGO ZABRANJENO!!!
Plinske Boce kupovati isključivo kod ovlašćenih distributera koji posjeduju maloprodajna mjesta TNG-a (zamjena prazne za punu bocu)
– Boce ne držati u prostorijama koje se nalaze ispod nivoa zemlje
– Prilikom korišćenja bocu treba postaviti na propisana rastojanja od izvora toplote i izvora paljenja (na primer dva metra od peći, jedan metar od šporeta koji koristi TNG )
– Bocu uvek držati u vertikalnom položaju

– Oko boce se ne sme držati zapaljivi materijal (novine, krpe…)
Mnoge benzinske pumpe koje pune plinske boce, ne samo da krše zakon, nego i dovode u pitanje bezbjednost onih koji ih koriste.

OBRATITE dobro PAŽNJU i PLIN u bocama kupujte na mjestima gdje mogu da Vam izvrše kontrolu, a ne na BENZINSKIM PUMPAMA, gdj eneznate ni koliko je plina natočeno u bocu niti imate bilo kakvu drugu kontrolu. VAŠ DON u ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA

Translate »