Nabavka materijala za posmatranje izbora

Centri civilnih inicijativa (CCI) objavljuju tendersku proceduru za nabavku materijala. Na linku ispod možete pronaći sljedeću tendersku dokumentaciju:

  1. Obavještenje o proceduri
  2. Uputstvo za ponuđače
  3. Obrazac ponude
  4. Tehničku specifikaciju i formular za tehničku ponudu
  5. Formular za finansijsku ponudu
  6. Tabelu administrativne prihvatljivosti
  7. Tabelu za evaluaciju/ocjenjivanje ponuda

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24.09.2020. godine (četvrtak) do 16:00 sati na adresu Centri civilnih inicijativa (CCI), Ludviga Kube 7, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina. Više informacija nalazi se u priloženoj tenderskoj dokumentaciji na sljedećem linku: http://cci.ba/focus/1/41/88.html

Translate »