Edukacija – „Prioriteti u omladinskoj politici grada Prijedora – Kampanja zagovaranja“

Mladi predstavnici političkih partija i Omladinskog savjeta Prijedor su učesnici projekta „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“.
Projekat ima za cilj kroz edukativne module i zagovaračke kampanje ojačati kapacitete mladih, predstavnika političkih partija i Omladinskog savjeta sa područja grada Prijedora u svrhu povećanja uključenosti mladih i građana u procese donošenja odluka.

Druga po redu edukacija na temu: „Prioriteti u omladinskoj politici grada Prijedora – Kampanja zagovaranja“ je održana proteklog vikenda i imala je za cilj ojačati kapacitete mladih, predstavnika političkih partija i Omladinskog savjeta sa područja grada Prijedora da bi mogli prepoznati potrebe mladih ljudi i izraditi kvalitetne preporuke za unapređenje postojećeg dokumenta “Omladinska politika grada Prijedora 2018 – 2022 godina”.
Nakon usvojenih znanja i vještina na edukaciji, mladi će uz pomoć mentora zagovarati kampanju u svrhu razumjevanja potreba mladih ljudi našeg grada sa krajnjim ciljem izrade kvalitetnih preporuka za unapređenje dokumenta “Omladinska politika grada Prijedora 2018 – 2022 godina”. Kampanja će podrazumjevati anketiranje građana, sastanke za mladima, podjele info letaka, TV emisije i sl.
Nadamo se da će građani Prijedora a naročito mladi podržati kampanje svojih vršnjaka i učestvovati u anketama i drugim događajima koji će biti organizovani u svrhu zagovaranja boljeg položaja mladih u našem gradu.Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodiIOM Bosnia and Herzegovinauz finansijsku podršku USAID Bosnia and Herzegovina.
Translate »