SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

“Mladi kao kreatori vlastitih politika”
U sklopu aktivnosti „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“, mladi predstavnici političkih partija i Omladinskog savjeta Prijedor su prepoznali važnost sopstvenog učešća i pokazali da zajedno mogu da rade na poboljšanju položaja mladih.
U najavi 6. redovne sjednice Skupštine Grada Prijedora pod tačkom 21. nalazio se Prijedlog akcionog plana Omladinske politike Grada Prijedora 2021-2022, za period 2021-2022.godine, za koju su mladi saznali od Predsjednika Skupštine grada Prijedora koji se kao gost obratio mladima, tokom edukativne radionice „Lokalna samouprava“ u okviru projekta „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“.
Ističući važnost učešća mladih u donošenju akata i odluka koje se tiču položaja mladih, Predsjednik je ukazao da je od najveće važnosti da mladi budu dio Tima koji će kreirati akcioni plan u skladu sa omladinskom politikom grada Prijedora.
Neformalna grupa mladih učesnika u aktivnostima projekta, Omladinski Savjet grada Prijedora i Udruženje „DON“ su podnijeli zahtjev Gradonačelniku i Skupštini grada Prijedora da se tačka Akcioni plan omladinske politike Grada Prijedora 2021.-2022.god. povuče sa dnevnog reda, sa obrazloženjem da mladi nisu kontaktirani niti su učestovali u kreiranju dokumenta, te da je uloga mladih da daju mišljenja, preporuke i sugestije kao doprinos u izradi navedenog dokumenta.
Prilikom zakazivanja sjednice i kreiranja Dnevnog reda za 23.04.2021. godine povučena je tačka Akcioni plan omladinske politike Grada Prijedora 2021.-2022.god, te je mladima dat prostor da do narednog zasjedanja Skupštine u mjesecu maju provedu istraživanja, pripreme preporuke i mišljenja kojima će se dokument omladinske politike poboljšati i kreirati uz aktivno učešće mladih Grada Prijedora.
Nakon donošenja odluke o povlačenju Akcionog plana omladinske politike Grada Prijedora 2021.-2022.god sa Dnevnog reda skupštinske sjednice, pristupilo se aktivnostima anketiranja mladih sa šireg područja našeg Grada, kao i drugim aktivnostima koje za cilj imaju izradu preporuka za poboljšanje položaja mladih i kreiranja realnog i provodivog Akcionog plana za period 2021.-2022.godina.
Udruženja “DON” implementira projekat uz podršku „Programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije

IOM Bosnia and Herzegovina

uz finansijsku podršku Američke Agencije za međunarodni razvoj

USAID Bosnia and Herzegovina

.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije, možete nas kontaktirati na broj telefona 052/231-155 ili na e mail info@donprijedor.org. Kontakt osoba Murisa Marić izvršna direktorica Udruženja građana „DON“.

 

 

 

Translate »