Edukacija – „Promocija upotrebe društvenih mreža u svrhu kampanje zagovaranja za unapređenje položaja mladih”

Mladi predstavnici političkih partija i Omladinskog savjeta Prijedor su učesnici projekta „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“.
Projekat ima za cilj kroz edukativne module i zagovaračke kampanje ojačati kapacitete mladih, predstavnika političkih partija i Omladinskog savjeta sa područja grada Prijedora u svrhu povećanja uključenosti mladih i građana u procese donošenja odluka.

Treća po redu edukacija na temu: „Promocija upotrebe društvenih mreža u svrhu kampanje zagovaranja za unapređenje položaja mladih” je održana proteklog vikenda i imala je za cilj ojačati kapacitete mladih, predstavnika političkih partija i Omladinskog savjeta sa područja grada Prijedora da bi mogli koristiti društvene mreže kao alat za uspješno zagovaranje kampanja za unapređenje položaja mladih.
Nakon usvojenih znanja i vještina na edukaciji, mladi će putem društvenih mreža zagovarati kampanje u svrhu razumjevanja potreba mladih ljudi našeg grada sa krajnjim ciljem izrade kvalitetnih preporuka za unapređenje dokumenta “Omladinska politika grada Prijedora 2018 – 2022 godina”, uvođenje “Aktuelnog časa predstavnika Lokalne uprave sa građanima” i Unapređenje dokumenta „Uputstva za organizovanje i sprovođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica” u svrhu većeg učešća mladih u radu Savjeta mjesnih zajednica.
Nadamo se da će građani Prijedora a naročito mladi podržati kampanje svojih vršnjaka i učestvovati u anketama i drugim događajima koji će biti organizovani u svrhu zagovaranja boljeg položaja mladih u našem gradu.
Udruženja “DON” implementira projekat uz podršku „Programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi IOM Bosnia and Herzegovina uz finansijsku podršku USAID Bosnia and Herzegovina
Translate »