“Kafa sa predsjednikom Skupštine”

 21.06.2021.godine, u sklopu projekta „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“, održana je još jedna „Kafa sa uticajnim političarima“. Ovaj put na kafu smo pozvali Predsjednika Skupštine grada Prijedora Mirsada Duratovića , koji se rado odazvao našem pozivu.
Predsjednik Skupštine grada Prijedor se na samom početku osvrnuo na dugogodišnju saradnju sa UG „DON“, te se zahvalio Murisi Marić Izvršnom direktoru DON-a i koordinatoru ovog projekta, na upornosti i istrajnosti ovog udruženja u radu mjesnih zajednica u Prijedoru, animiranju građana za
učešće te borbi za prava građana, a pogotovo žena i mladih.
Ovom prilikom Predsjednik Skupštine gospodin Duratović je odgovarao na brojna pitanja učesnika projekta vezano za rad mjesnih zajednica u Prijedoru, rad savjeta i odgovornosti Skupštine u segmentu učešća građana. Takođe se govorilo o želji ovih mladih ljudi da u sklopu projekta podnesu inicijativu o
uvođenju „Građanskog sata“, gdje bi svi građani i predstavnici mjesnih zajednica u određenom vremenskom terminu, imali priliku da se obrate Predsjedniku Skupštine i Odbornicima grada Prijedor, sa idejama, prijedlozima ali i sa problemima sa kojima se susreću u radu svojih mjesnih zajednica.
Gospodin Duratović je izrazio želju da podrži ove mlade ljude sa njihovim inicijativama, i da im da odgovore na pitanja koja su u nadležnosti Skupštine. Predložio je učesnicima da pošalju Zahtjev za Dan otvorenih vrata koji će svakako biti iznešen na Skupštini grada i uzet u razmatranje.
Pored svega navedenog, mladi su danas pokrenuli pitanje rada gradskog bazena, gdje smo imali priliku čuti da će mladi podnijeti inicijativu da grad preuzme vođenje gradskog bazena na zadovoljstvo velikog broja građana a pogotovo mladih ljudi. Ovo je ujedno jedan od načina da se poboljša život mladih u
gradu Prijedoru.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi IOM Bosnia and Herzegovina uz finansijsku podršku USAID Bosnia and Herzegovina .#BHRI #USAIDBiH #USAID #IOMBiH #IOM,#DON 

Translate »