Press konferencija-Najava projekta “Niste sami”

21.06.2022.godine, u 11.00h održana je press konferencija i najavljen početak provođenja projekta „Niste sami“ koji se provodi u saradnji sa Centrom za socijalni rad u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat „Niste sami“ sufinansira Grad Prijedor.

Ukupno trajanje projekta je 6 mjeseci.

Aktivnosti projekta podrazumijevaju:

Edukacije za 6 nezaposlenih žena u dobi od 18 do 55 godina na temu „Pomoć starim i iznemoglim licima“ (6 jednodnevnih edukacija sa doktorom, fizioterapeutom, pravnikom, socijalnim radnikom i psihologom) 

  • Prva edukacija na temu; Zakonska regulativa (edukator pravnik Centra za socijalni rad)
  • Druga edukacija na temu:Osnove o zdravlju i bolesti (edukator doktor specijalista porodične medicine)
  • Treća edukacija na temu:Uloga komunikacije u procesu njege starijih lica (edukator psiholog)
  • Četvrta edukacija na temu:Kućna njega i pomoć u kući (edukator doktor specijalista porodične medicine)
  • Peta edukacija na temu: Njega starih osoba, osoba sa onesbosobljenjem i hronično bolesnih osoba u svakodnevnim aktivnostima (edukator fiziotarapeut)
  • Šesta edukacija na temu: Gerijatrijska hitna stanja (edukator doktor specijalista porodične medicine)

Nakon što završe sa edukacijama, učesnice će u sklopu praktične obuke obilaziti 20 starih i iznemoglih lica korisnika Centra za socijalni rad u  trajanju od 2 mjeseca.

Timovi sačinjeni od po dvije osobe koje su prošle navedenu obuku će obilaziti stara i iznemogla lica i pomagati im u svakodnevnim poslovima u kući kao što su čišćenje i sređivanje prostorija, zatim razgovor i druženje, kupovina lijekova i sl.

Za više informacija o projektu kontaktirajte nas na tel./fax 052/231-155, ili E-mail: murisa@donprijedor.org  ili info@donprijedor.org.

#ReLOaD   #ReLOaDBiH  #LocalDemocracy  #WesternBalkan #UNDPBiH #RELOADWesternBalkans  #eubih

Translate »