Edukacija “Osnove o zdravlju i bolesti” u sklopu projekta “Niste sami”

Druga edukacija na temu “Osnove o zdravlju i bolesti” koju drži doktor danas je, 29.06.2022.godine, u 10.00h počela u Hotelu “Prijedor”. Projekat „Niste sami“ provodi se u saradnji sa Centrom za socijalni rad u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat sufinansira Grad Prijedor, a ukupno trajanje projekta je 6 mjeseci.

Ova edukacija je druga od 6 planiranih za nezaposlene osobe ženskog pola starosti od 18 do 55 godina.

Za više informacija o projektu kontaktirajte nas na tel./fax 052/231-155, ili E-mail: murisa@donprijedor.org  ili info@donprijedor.org.

Translate »