Edukacija „Gerijatrijska hitna stanja“ u sklopu projekta “Niste sami”

Peta edukacija na temu: „Gerijatrijska hitna stanja“ (edukator doktor specijalista porodične medicine) održana je u Hotelu Prijedor sa početkom u 08.00 časova, 25.08.2022. godine.

Projekat „Niste sami“ provodi se u saradnji sa Centrom za socijalni rad u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat sufinansira Grad Prijedor, a ukupno trajanje projekta je 6 mjeseci.

Ova edukacija je šesta od 6 planiranih za nezaposlene osobe ženskog pola starosti od 18 do 55 godina.

Za više informacija o projektu kontaktirajte nas na tel./fax 052/231-155, ili E-mail: murisa@donprijedor.org  ili info@donprijedor.org.

Translate »