Interes za veću informisanost potrošača iskuzuju i škole u Prijedoru

Održan sastanak sa direktoricom Ekonomsko-ugostiteljske škole u Prijedoru i predstavnicima KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica. Koliko je važna informisanost i pravovremeno reagovanje na potrošačke probleme danas smo imali priliku čuti u razgovoru sa direktoricom Ekonomsko-ugostiteljske škole u Prijedoru sa kojom je organizovan sasatnak i dogovorena saradnja vezana za edukaciju učenika i nastavnog osoblja ove škole na temu zaštite prava potrošača, u okviru „Otvorenih dana sa potrošačima“ pri Centru za savjetovanje i zaštitu potrošača. Budući da se učenici ove škole obrazuju za rad u ekonomsko-turističkom sektoru, smatramo da je od izuzetnog značaja da se upoznaju sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Istog dana, na poziv predstavnika KP „Komunalno“ iz Kostajnice održali smo sastanak sa direktorom i pravnicom ovog preduzeća, na kojem smo razgovarali o Pravilniku za rješavanja reklamacija potrošača kao i o radu Komisija za rješavanje reklamacija, a sve u cilju unapređenja zaštite potrošača, razmjeni iskustava i primjera dobre prakse u drugim lokalnim zajednicama.

Navedene aktivnosti su dio projekta „Svi mi, smo potrošači“, koji se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD 2, koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Grada Prijedor.

#EU, #eubih, #LocalDemocracy, #UNDP, #UNDPBiH, #ReLOaD, #ReLOaDBiH, #RELOADWesternBalkans, #WesternBalkan

Translate »