Održana edukacija u MZ Brezičani na temu zaštite potrošača

Dana 12.10. u prostorijama MZ Brezičani održana je treća u nizu edukacija na temu zaštite potrošače, koje se održavaju u okviru projekta „Svi mi, smo potrošači“, koji se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD 2, koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Grada Prijedor.

Prisutni građani su na početku edukacije upoznati sa osnovnim pravima potrošača i koracima koji se provode prilikom rješavanja potrošačkih prigovora. Edukacija je protekla u prijatnoj atmosferi, gdje su građani iznijeli probleme sa kojima su se susretali kao potrošači, a nisu znali koja su njihova prava niti kako da postupe u konkretnim slučajevima. Najčešće su se susretali sa problemima prilikom reklamacije tehničkih uređaja, kupovine putem interneta te kupovinom medicinskih pomagala putem kućne ili prezentacije u ugostiteljskim objektima. I pored stalnog angžmana osoblja Udruženja “DON” o podizanju svijesti građana kada su u pitanju potrošačka prava, i ovaj put smo se uvjerili da građani nisu dovoljno upućeni kada je ova tema u pitanju i da je više nego potrebno i opravdano održavanja edukacija ovog tipa. Prisutni građani su sa ovog predavanja ponijeli nova saznanja o svojim pravima kao potrošačima, i istakli značaj njihovog održavanja.

Translate »