Koliko je zakonski opravdana naplata RTV takse uz račune za električnu energiju u FBiH”

Poštovani potrošači,

zaprimili smo pitanje “Koliko je zakonski opravdana naplata RTV takse uz račune za električnu energiju u FBiH”

ODGOVOR: Nije zakonski opravdano da se RTV taksa naplaćuje uz račune za električnu energiju jer u Zakonu o zaštiti potrošača BiH jasno je definisano u “čl. 36 (2) Račun za pružanje usluge isporuke energije iz člana 35. ovog Zakona, telekomunikacione,komunalne i druge usluge (RTV i sl.), potrošaču se mora dostaviti posebno za svaku uslugu.”

Iz navedenog člana zakona jasno je da se i RTV taksa treba dostaviti na posebnom računu i da se uplate trebaju voditi na posebnom računu kod drugog ovlaštenog tijela.

Ovom prilikom napominjemo, da se u Republici Srpskoj, računi za RTV taksu dostavljaju kao posebni računi te da uplate koje se vrše elektronski, putem banaka ili pošta idu na poseban račun otvoren za namjenu prikupljanja sredstava RTV takse.

Vaš “DON” u zaštiti interesa i prava potrošača!

Translate »