Svjetski dan prava potrošača

Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan prava potrošača. Ovaj dan obilježava se već četiri decenije, a svake godine izdvaja jedno pitanje koje je posebno bitno potrošačima.

I ove godine je 15. mart posvećen važnosti zaštite potrošačkih prava i podizanju svijesti o njihovim pravima. Prava potrošača osiguravaju sigurnost i zaštitu kupaca prilikom kupovine proizvoda i usluga.

Potrošači imaju pravo na sigurnost proizvoda, informacije o proizvodu, zaštitu od nepravedne trgovine, kao i pravo na pravnu zaštitu u slučaju kršenja tih prava. Uz to, potrošači imaju pravo na zdrave i sigurne proizvode koji se proizvode na održiv način.

Translate »