O NAMA

PROFIL UDRUŽENJA

Udruženje građana “DON” osnovano je 1997. godine, a nakon godinu i po rada kao neformalno Udruženje registrovan je kod nadležnog suda u Banja Luci 28.12.1998.god. pod brojem: Rg-214/98. U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS, izvršena je preregistracija i usklađivanje sa Zakonom 29.04 2002. godine pod brojem F-1-71/02, da bi se 05.02.2008. godine kod Osnovnog suda u Banja Luci izvšio upis promjene u jedinstvenom registru udruženja građana izmjene i dopune Statuta UG “DON”.

MISIJA UG “DON”

“DON” svojim aktivnostima usmjerenim ka pojedincu, grupama građana i institucijama u saradnji sa drugim organizacijama, koristeći metode opšteg i stručnog osposobljavanja, organizuje i uključuje građane u društvene tokove i ekonomski razvoj zajednica”.

VIZIJA UG “DON-a”

“Čovjek u centru stabilne, socijalno pravedne Države BiH”

KORISNICI

Građani kroz MZ

 • Volonteri
 • Potrošači
 • Zaposleni
 • Aktivisti
 • Lokalne uprave
 • Udruženja potencijalni partneri
 • Država
 • Donatori
 • Privredni sektor

VRIJEDNOSTI

“DON” se u svom radu rukovodi osnovnim principima: optimizmom, predanošću, i kreativnošću. Prepoznati smo kao stabilan, odgovoran i pouzdan partner koji želi efikasno, istrajno i uticajno djelovati u zajednici.

PROGRAMSKI CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA SU:

 •  Rad na jačanju civilnog društva
 • Rad na humanitarnim, volonterskim i edukativnim ciljevima,
 • Rad na ekonomskom osnaživanju građana,
 • Rad na građenju zajednica,
 • Rad na zaštiti potrošača,
 • Rad na praćenju izbornog procesa,

Adresa: Miloša Obrenovića 18a, 79101 Prijedor

Tel: +387 52 231 155

Translate »