• Plakat – Potrošači i trgovci zajedno do istog cilja

  Nakon dvomjesečne ankete u kojoj se 1000 potrošača sa područja grada Prijedora odlučilo u 6 kategorija gdje su najzadovoljniji sa kupovinom odjeće,obuće,prehrambenih namirnica,tehničke robe,IT proizvoda i higijenskih potrepština, odabranim trgovcima smo uručili plakate “Potrošači i trgovci zajedno do istog cilja”. Plakat na slikovit način pojašnjava potrošaču koja su njegova prava i obaveze u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača u RS. Molimo potrošače da pročitaju podatke sa plakata i na taj način se informišu o svojim potrošačkim pravima.

  [Detaljnije…]

 • Radio Prijedor – Prava potrošača

  Danas smo na radiu “Prijedor” organizovali emisiju na temu zaštite potrošača putem koje smo informisali građane koja su njihova potrošačka prava. Pozvali smo i trgovce da nam se jave da bi smo ih edukovali o pravima i obavezama trgovaca u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.Radio emisiju smo organizovali u sklopu projekta “Edukacijom trgovaca štitimo potrošače”. Projekat je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS.

  [Detaljnije…]

 • Table top vježba sa predstavnicima opština Laktaši i Srbac

  13.12.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo Table top vježbu sa predstavnicima opština Laktaši i Srbac. Vježbi su prisustvovali,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, crvenog krsta,komunalnih preduzeća,,policije i opština. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava za svaku od Opština posebno i postupanje u situaciji u skladu sa scenariom.

  [Detaljnije…]

 • Promocija istraživanja zadovoljstva potrošača grada Prijedora

  Udruženje „DON“ u sklopu aktivnosti na zaštiti potrošača prijedorske regije prikupilo je mišljenje građana na temu „Ocjena zadovoljstva potrošača trgovačkim radnjama u gradu Prijedoru“. Putem online i direktnog anketiranja građana obuhvaćeno je 1000 potrošača o kvalitetu pruženih usluga trgovačkih radnji u Prijedoru u sledećim kategorijama:nabavka sredstava za održavanje higijene, kupovina odjeće, računarska oprema, obuća, tehnička roba i prehrambeni proizvodi.

  [Detaljnije…]

 • Table top vježba Mrkonjić Grad

  Dana 11.12.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo Table top vježbu sa predstavnicima opština Mrkonjić Grad, Šipovo i Jezero. Vježbi su prisustvovali Načelnica opštine Mrkonjić Grad,predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, crvenog krsta,komunalnih preduzeća, doma zdravlja,opština. Vježba je podrazumjevala simulaciju opasnosti od poplava za svaku od Opština posebno i postupanje u situaciji u skladu sa scenariom.

  [Detaljnije…]

Translate »