• Info štand – Informisanje potrošača Prijedor

  Danas smo u našem Gradu informisali potrošače o njihovim pravima i savjetovali ih kako da ih ostvare. Građani su imali priliku da popune anketu o zadovoljstvu uslugama trgovaca i pružaoca usluga u našem Gradu. Anketa se i dalje može popuniti online na našim facebook i web stranicama. Info štand je organizovan u sklopu projekta “Edukovanjem trgovaca štitimo potrošače” koji je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS.

  [Detaljnije…]

 • Edukacija trgovaca – Sport Vision

  Krenuli smo sa edukacijama trgovaca.Danas je firma “Sport Vision” prepoznala značaj edukacija i učešćem pokazala brigu o svojim potrošačima. Edukovanje trgovaca ima za cilj poboljšanje usluga koje dovodi do zadovoljnog potrošača što je obostrani interes i trgovaca i nas kao Udruženja koji štiti prava potrošača.Pozivamo i ostale trgovce i pružaoce usluga da nas kontaktiraju da im održimo edukacije na temu “Prava i obaveza trgovaca po zakonu o zaštiti potrošača u RS”.Edukacije se organizuju u sklopu projekta “Edukovanjem trgovaca štitimo potrošače” koji je podrćan od strane Ministarstva trgovine i turizma RS.

  [Detaljnije…]

 • Edukacija potrošača-Srednjoškolski centar Prijedor

  Nastavljamo sa praksom edukacija potrošača u cilju informisanja što većeg broja građana o njihovim potrošačkim pravima.Danas smo edukovali profesore u Medicinskoj Školi u Prijedoru.Pored edukacija posmatrača edukovat ćemo i trgovce a sve u svrhu zaštite potrošača. Edukacije se organizuju u sklopu projekta “Edukacijom trgovaca štitimo potrošače” koji je podržan od strane Ministarstva trgovine i turizma Vlade RS.

  [Detaljnije…]

 • Anketa – Zadovoljstvo potrošača!

  Molimo Vas da izdvojite Vaših nekoliko minuta da biste zajedno sa nama odabrali najbolje pružaoce usluga u našem i Vašem gradu Prijedoru.

 • Edukativna radionica za 13 opština sliva Vrbasa

  Dana 24.10.2018. godine udruženje građana “DON” koje je konsultant UNDP-a na projektu “Transfer tehnologija u upravljanje rizikom od poplava u slivu Vrbasa”, je organizovalo edukativnu radionicu sa predstavnicima 13 opština sliva Vrbasa. Radionici su prisustvovali i predstavnici Kantonalne civilne zaštite kao i Republičke civilne zaštite RS. Sumirane su dosadašnje aktivnosti i rad na planovima zaštite i spasavanja od poplava. Ekspertni tim je dao preporuke za unapređenje.Na edukaciji se govorilo i o Planu podizanja svijesti kao i o mjestu i ulozi štaba za spasavanje, aktivnostima zaštite i spasavanja u toku poplava, mobilizaciji i evakuaciji stanovništva.

  [Detaljnije…]

Translate »