Home Osoblje
25 | 07 | 2014
Menu

       

      ''DON'' je Udruženje građana koje u svojim aktivnostima usmjerenim ka pojedincu, grupama građana i institucijama u saradnji sa drugim organizacijama koristeći metode opšteg i stručnog osposobljavanja, organizujući i uključujući građane u društvene tokove i ekonomski razvoj, stavlja Čovjeka u centar stabilne socijalne pravedne države BiH.

      Za uspješno sprovođenje svih projekata brine se specijalizovan tim stručnjaka.

   Murisa Marić (Izvršni direktor)

  Željko Marić (Terenski koordinator)

  Zoran Petoš (Terenski koordinator)

  Zoran Banović (Koordinator za potrošače)

  Emilli Rihani (Asistent za razvoj)