Home Donatori
01 | 08 | 2014
Menu

 

      MEĐUNARODNE I DOMAĆE INSTITUCIJE KOJE SU PODRŽALE AKCIJE PROVEDENE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA  BILO FINANSIJSKI ILI ORGANIZACIONO

 

     1. Opština Prijedor

     2. Ministarstvo trgovine i turizma vlade RS

     3. Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini

     4. Evropska komisija

     5. SNV

     6. The Olof Palme International Centre

     7. JP ''Komunalno''

     8. IPC ''Kozarski vijesnik''

     9. UNDP „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II– LOD II“

    10. Američka ambasada

    11. USAID Justice Sector Development Project II

    12. CPCD

    13. Niskogradnja ''Marjanović''

    14. Dvorana ''Mladost''

    15. Tvornica keksa i vafla ''Mira'' Prijedor

    16. ArcelorMittal Prijedor