• “Kafa sa predsjednikom Skupštine”

   21.06.2021.godine, u sklopu projekta „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“, održana je još jedna „Kafa sa uticajnim političarima“. Ovaj put na kafu smo pozvali Predsjednika Skupštine grada Prijedora Mirsada Duratovića , koji se rado odazvao našem pozivu.
  Predsjednik Skupštine grada Prijedor se na samom početku osvrnuo na dugogodišnju saradnju sa UG „DON“, te se zahvalio Murisi Marić Izvršnom direktoru DON-a i koordinatoru ovog projekta, na upornosti i istrajnosti ovog udruženja u radu mjesnih zajednica u Prijedoru, animiranju građana za
  učešće te borbi za prava građana, a pogotovo žena i mladih. [Detaljnije…]
 • “Kafa sa gradonačelnikom”

  Dana 17.06.2021.godine u periodu od 11.30-13.00 časova upriličena je realizacija aktivnosti pod nazivom “Kafa sa uticajnim političarima”, koja je realizovana u saradnji sa kabinetom gradonačelnika.
  Na kafi sa gradonačelnikom, gospodinom Daliborom Pavlovićem bio je prisutan i njegov zamjenik Žarko Kovačević, kao i učesnici projekta “ Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru” (13 učesnika), mentori, predstavnici Udruženja “DON”-a, šefa kabineta gradonačelnika i mediji.

  [Detaljnije…]

 • Posjeta MZ Orahovica (Zenica)

  Dana 06.06.2021.godine u sklopu projekta „Poboljšanje građanskog i političkog liderstva mladih u Prijedoru“, upriličena je posjeta MZ Orahovica (Zenica).
  Domaćini su sa nama podijelili svoja dosadašnja iskustva, aktivnosti i način rada, gdje su angažovanjem mladih ljudi na lokalnim izborima uspjeli da naprave bitne pomake u svojoj mjesnoj zajednici. Kroz nekoliko pozitivnih primjera, pokazali su nam kolika je važnost učešća mladih ljudi u radu mjesnih zajednica i procesima odlučivanja u njima. Mladi predstavnici političkih partija i Omladinskog savjeta Prijedor iz Prijedora, učesnici projekta, takođe su imali priliku da predstave svoje kampanje koje zagovaraju tokom trajanja projekta kao i svoje planove nakon završetka projekta.Ova razmjena iskustva sigurno će biti od koristi i jednima i drugima.Hvala domaćinima na divnom gostoprimstvu i druženju, nadamo se i budućoj saradnji.
  Udruženja “DON” implementira projekat uz podršku „Programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi IOM Bosnia and Herzegovina uz finansijsku podršku USAID Bosnia and Herzegovina 
 • Edukacija – „Promocija upotrebe društvenih mreža u svrhu kampanje zagovaranja za unapređenje položaja mladih”

  Mladi predstavnici političkih partija i Omladinskog savjeta Prijedor su učesnici projekta „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“.
  Projekat ima za cilj kroz edukativne module i zagovaračke kampanje ojačati kapacitete mladih, predstavnika političkih partija i Omladinskog savjeta sa područja grada Prijedora u svrhu povećanja uključenosti mladih i građana u procese donošenja odluka.
  Četvrta po redu edukacija na temu: „Promocija upotrebe društvenih mreža u svrhu kampanje zagovaranja za unapređenje položaja mladih” je održana proteklog vikenda i imala je za cilj ojačati kapacitete mladih, predstavnika političkih partija i Omladinskog savjeta sa područja grada Prijedora da bi mogli koristiti društvene mreže kao alat za uspješno zagovaranje kampanja za unapređenje položaja mladih.

  [Detaljnije…]

 • Radna grupa za izradu, provođenje i praćenje Akcionog plana Omladinske politike Grada Prijedor 2021.-2022.godine

  Kroz projekat „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“, koji implementira Udruženje „DON“, uz podršku „Programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi IOM Bosnia and Herzegovina uz finansijsku podršku USAID Bosnia and Herzegovina #BHRI #USAIDBiH #USAID #IOMBiH #IOM #DON od strane Gradonačelnika Prijedora Dalibora Pavlovića, prepoznata je inicijativa mladih da aktivno učestvuju u društvenim i političkim procesima. Shodno tome, donešeno je Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu, provođenje i praćenje Akcionog plana Omladinske politike Grada Prijedor 2021.-2022.godine
  Pored predstavnika Gradske uprave i Komisije za mlade pri Skupštini Grada Prijedor, članovi Radne grupe su i učesnici projekta Ognjen Vukojević, Igor Miletić, Srđan Šobot, Slobodanka Radić i Jelena Pačariz.
Translate »