• Saopštenje za medije

  Edukacija – „Nadležnosti jedinica lokalne samouprave“
  Mladi predstavnici političkih partija i Omladinskog savjeta Prijedor su učesnici projekta „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“.
  Projekat ima za cilj kroz edukativne module i zagovaračke kampanje ojačati kapacitete mladih, predstavnika političkih partija i Omladinskog savjeta sa područja grada Prijedora u svrhu povećanja uključenosti mladih i građana u procese donošenja odluka.

  [Detaljnije…]

 • Edukacija na temu “Nadležnosti jedinica lokalne samouprave”

  Proteklog vikenda, za predstavnike mladih iz političkih partija i Omladinskog savjeta Prijedor, organizovali smo prvu edukaciju na temu “Nadležnosti jedinica lokalne samouprave”. Edukacija je organizovana u sklopu projekta “Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru”
  Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodiIOM Bosnia and Herzegovinauz finansijsku podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

  [Detaljnije…]

 • UG DON i UG “Tolerancijom protiv različitosti” zapošljava: Ekspert/ica za analizu pravnog okvira u oblasti zaštite potrošača u sektoru e-trgovine i nedostatke zakonodavstva u ovim oblastima

  Opšti cilj projekta čiji će dio biti ovaj ugovor je sljedeći:

  „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu sa pravilima EU o e-trgovini“ i podrška udruženjima potrošača i predstavnicima potrošača u unapređenju zaštite prava potrošača u skladu sa prioritetima pravne tekovine EU.

  [Detaljnije…]

 • TENDER ZA ANGAŽMAN TRENERA IZ OBLASTI RAZVOJA JAVNIH POLITIKA I ZAGOVARANJA

  Centri civilnih inicijativa (CCI) objavljuju poziv za angažman Trenera iz oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja u svrhu realizacije treninga razvijanja kapaciteta organizacija civilnog društva na temu razvoja javnih politika i zagovaranja na trogodišnjem projektu STEP kojeg finansira Evropska unija (EU).

  Opis posla (ToR) sa uslovima i procedurom za apliciranje na ovaj poziv možete naći u dokumentu na linku.

 • Press Konferencija „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“

  Mladi predstavnici političkih partija i Omladinskog savjeta Prijedor su učesnici projekta „Poboljšanje političkog i građanskog liderstva mladih u Prijedoru“.
  Projekat ima za cilj kroz edukativne module i zagovaračke kampanje ojačati kapacitete mladih, predstavnika političkih partija i Omladinskog savjeta sa područja grada Prijedora u svrhu povećanja uključenosti mladih i građana u procese donošenja odluka.
Translate »