• Konferencija “Izazovi u radu komunalnih preduzeća”

  U Banja Luci je u petak uz prisustvo predstavnika lokalnih zajednica, javnih komunalnih preduzeća, predstavnika Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i udruženja potrošača, održana konferencija o izazovima u radu komunalnih preduzeća.

  [Detaljnije…]
 • Otvoreni dan sa potrošačima 12.01.2024. od 10-14h

 • Prvi korak u zaštiti građana su SAVJETODAVNA TIJELA pri lokalnim upravama i KOMISIJE U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA

  Mnogi se pitaju a šta su to Savjetodavna tijela i zašto su važna ili šta to rade u Komisijama u javnim komunalnim preduzećima. Formiranjem Savjetodavnih tijela u čijem radu učestvuju predstavnici građana -potrošača suzbija se mogućnost donošenja neadekvatnih Odluka o vrlo važnim pitanjima za sve građane na određenom području, vezanim za prava i obaveze u skladu sa zakonima u komunalnoj oblasti. Zakonom je već odavno definisano da lokalne uprave donose Odluke za rad javnih komunalnih preduzeća u čijoj izradi učestvuju i sami građani putem svojih predstavnika. Većina lokalnih uprava još uvijek ne želi donositi odluke i prijedloge o cijenama u skladu sa važećim propisima i uz učešće predstavnika građana. Praksa koja je sve prisutna govori o tome da se procedure donošenja odluka rade prema već ustaljenim političkim dogovorima i pregovorima, a ne u skladu i prateći važeće propise.

  [Detaljnije…]
 • Opština Brod je prva lokalna zajednica koja definiše odvoz otpada kroz broj odvoza

  Na 33. Redovnoj sjednici koja je održana 15.12. 2023.godine, Skupština opštine Brod, usvojila je Odluku o prikupljanju, odvozu i deponovanju komunalnog otpada, kao i uređene cjenovnike usluga vodosnabdijevanja, komunalnog otpada, grijanja i usluga pogrebne djelatnosti.

  Opština Brod usvajanjem navedene Odluke, je prva lokalna zajednica koja pored ostalog, odvoz otpada definiše kroz broj odvoza otpada iz domaćinstva a ne po m2 stambenog prostora. Dosadašnji objedinjeni cjenovnik je razvrstan u 4 odvojena cjenovnika po vrsti usluga, što nije bila dosadašnja praksa u KP “Komunalac” Brod. Potrebno je napomenuti da navedeno preduzeće obavlja sve tri vrste poslova, što svakako predstavlja teret radi različitosti navedenih usluga kojima se preduzeće bavi. U narednom periodu važno je da Skupština opštine Brod prepozna da se u KP “Komunalcu” ove djelatnosti trebaju razdvojiti u tri zasebne jedinice.

  [Detaljnije…]
 • U Šamcu je u saradnji sa Udruženjem penzionera, održan sastanak sa građanima

  U Šamcu je u saradnji sa Udruženjem penzionera, održan sastanak sa građanima koji su ovom prilikom informisani i upoznati sa aktivnostima oko izmjena i dopuna dokumenata vezanih za vodosnabdijevanje i odvoz otpada na području opštine Šamac. U razgovoru sa građanima iskazan je interes za veću informisanost o zaštiti građana potrošača, te iskazana bojazan vezana za poskupljenja komunalnih usluga. Građani zahtijevaju veću posvećenost preduzeća uređenju navedenih oblasti i poštovanja ekonomskog standarda potrošača. Pored toga, data je podrška donošenju uređenih Odluka o vodosnabdijevanju i odvozu otpada u opštini Šamac.

  [Detaljnije…]
Translate »