• Prijavite nepravilnosti u radu inspektorata, Vaš DON

 • Korupcija i kršenje Zakona o konkurenciji u uvođenju dodatnog „poreza“ telekom operatera u BiH?

  „U zakonu o konkurenciji jasno je definisano da su “Zabranjene koncentracije privrednih subjekata koje kao rezultat imaju značajno narušavanje efikasne tržišne konkurencije, na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine ili na njenom značajnijem dijelu, a posebno kojima se stvara novi ili jača postojeći dominantni pložaj” – komentariše, za portal Antikorupcija.info, izvršna direktorica udružanja za zaštitu potrošača “DON” Murisa Marić, koja čak smatra da su u ovom slučaju na štetu građana BiH uočljivi elementi korupcije.

  [Detaljnije…]
 • Trgovac ne treba da “izađe u susret”, nego da poštuje zakon

  Više od 1000 potrošača žalilo se Udruženju građana “DON” iz Prijedora od početka godine. Broj žalbi stalno raste, a problem je i nedostatak obuke inspektora, koji zakon često tumače različito. Trgovac ne treba da “izađe u susret”, nego da poštuje zakon u intervjuu za Likvidno rekla je Murisa Marić, izvršna direktorka Udruženja građana “DON” iz Prijedora.

  LIKVIDNO: Saradnjom Republičke uprave za inspekcijske poslove i udruženja za zaštitu potrošača kreiran je novi transparentni mehanizam koji Vlada Republike Srpske treba da usvoji kao strateški. O kakvom je dokumentu riječ? Na koji način bi trebalo da pomogne potrošačima u ostvarivanju prava?

  [Detaljnije…]
 • Utvrđene smjernice za bolju zaštitu potrošača

 • Prijavi korupciju inspektora na jednom mjestu

  Udruženje “DON” je potpisalo Sporazum sa Inspektoratom Republike Srpske o zajedničkoj borbi protiv zloupotrebe službenog položaja i unapređenje zaštite potrošača u inspekcijskim kontrolama.
  [Detaljnije…]
Translate »