• Konferencija “Izazovi u radu komunalnih preduzeća”

  U Banja Luci je u petak uz prisustvo predstavnika lokalnih zajednica, javnih komunalnih preduzeća, predstavnika Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i udruženja potrošača, održana konferencija o izazovima u radu komunalnih preduzeća.

  [Detaljnije…]
 • Otvoreni dan sa potrošačima 12.01.2024. od 10-14h

 • Prvi korak u zaštiti građana su SAVJETODAVNA TIJELA pri lokalnim upravama i KOMISIJE U JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA

  Mnogi se pitaju a šta su to Savjetodavna tijela i zašto su važna ili šta to rade u Komisijama u javnim komunalnim preduzećima. Formiranjem Savjetodavnih tijela u čijem radu učestvuju predstavnici građana -potrošača suzbija se mogućnost donošenja neadekvatnih Odluka o vrlo važnim pitanjima za sve građane na određenom području, vezanim za prava i obaveze u skladu sa zakonima u komunalnoj oblasti. Zakonom je već odavno definisano da lokalne uprave donose Odluke za rad javnih komunalnih preduzeća u čijoj izradi učestvuju i sami građani putem svojih predstavnika. Većina lokalnih uprava još uvijek ne želi donositi odluke i prijedloge o cijenama u skladu sa važećim propisima i uz učešće predstavnika građana. Praksa koja je sve prisutna govori o tome da se procedure donošenja odluka rade prema već ustaljenim političkim dogovorima i pregovorima, a ne u skladu i prateći važeće propise.

  [Detaljnije…]
 • U Šamcu je u saradnji sa Udruženjem penzionera, održan sastanak sa građanima

  U Šamcu je u saradnji sa Udruženjem penzionera, održan sastanak sa građanima koji su ovom prilikom informisani i upoznati sa aktivnostima oko izmjena i dopuna dokumenata vezanih za vodosnabdijevanje i odvoz otpada na području opštine Šamac. U razgovoru sa građanima iskazan je interes za veću informisanost o zaštiti građana potrošača, te iskazana bojazan vezana za poskupljenja komunalnih usluga. Građani zahtijevaju veću posvećenost preduzeća uređenju navedenih oblasti i poštovanja ekonomskog standarda potrošača. Pored toga, data je podrška donošenju uređenih Odluka o vodosnabdijevanju i odvozu otpada u opštini Šamac.

  [Detaljnije…]
 • Teslić

  Komunalno preduzeće “Komunalac” Teslić, privelo je kraju definisanje Odluke o prikupljanju, odvozu i deponovanju komunalnog otpada kao novog dokumenta koji se po prvi put radi j preduzeću. Dosadašnje poslovanje preduzeća vezano za oblast komunalnog otpada bilo je definisano u odluci o Komunalnom redu. Navedena Odluka, prema kazivanju direktorice preduzeća naći će se pred Odbornicima opštine Teslić u prvom kvartalu naredne godine.

  [Detaljnije…]
Translate »