• Zvornik

  Akcionarsko društvo “Vodovod i komunalije” Zvornik, u prethodnom periodu završilo je sa izradom i usaglašavanjem dva dokumenta. Jedan se odnosi na vodosnabdijevanje a drugi na uređenje komunalne oblasti odvoza otpada. U Gradu Zvorniku oblast odvoza otpada do sada je bila definisna odlukom o Komunalnom redu a sada građane očekuje nova odluka i uređena obast odvoza otpada sa pravima i obavezama kako preduzeća tako i građana. Pored uređenja dokumenata navedeno preduzeće koje vodi objedinjene poslove vodosnabdijevanja i odvoza otpada, oformilo je i Komisiju za rješavanje reklamacija potrošača u skladu sa zakonom, u čijem će sastavu pored predstavnika preduzeća učestivati i predstavnici udruženja potrošača.

  [Detaljnije…]
 • Održan trening na temu “Javno zagovaranje”, 19. i 20.05.2011. Prijedor

  U četvrtak i petak predstavnici 23 organizacije civilnog društva iz Prijedora, Kneževa, Velike Kladuše, Gradiške, Ključa, Cazina, Bihaća, Banja Luke i Sanskog Mosta, koje su željele steći i unaprijediti svoje znanje, sa područja RRC DON Prijedor, aktivno su prisustvovali treningu na temu “Javno zagovaranje”. [Detaljnije…]

 • Javno zagovaranje u OCD – Trening, 19. i 20. maj 2011. godine Prijedor

  P O Z I V

  ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

   

  Za prijavu za učešće na radionici:  JAVNO ZAGOVARANJE U OCD

  Regionalniresursnicentar  Prijedor  organizujedvodnevni  trening   zaorganizacijecivilnogdruštvanatemu:Javno zagovaranje u OCD [Detaljnije…]

 • Organizaciono upravljanje u OCD – Trening, 25. i 26. maj 2011. godine Prijedor

  P O Z I V

  ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

   

  Za prijavu za učešće na radionici:  ORGANIZACIONO UPRAVLJANJE  U OCD

  Regionalniresursnicentar  Prijedor  organizujedvodnevni  trening   zaorganizacijecivilnogdruštvanatemu:Organizaciono upravljanje  u OCD [Detaljnije…]

 • Uz kafu sa RRC DONom, Prijedor 28.04.2011.

   Organizacije civilnog društva već dugi niz godina ukazuju na potrebu saradnje vladinog i nevladinog sektora radi unapređenja saradnje, zajedničkog nastupanja i rješavanja problema velikog broja građana.  RRC “DON” organizovao je okrugli sto na temu “Saradnje vladinog i NVO sektora” u Prijedoru 28.04.2011.god. i okupio preko trideset predstavnika kako vladinog tako i nevladinog sektora koji su tokom  razgovora iznijeli mnoge argumente koji govore u prilog  zajedničkoj saradnji. Važno je istaknuti važnost potpisanog Sporazuma između vladinog i NVO sektora u Prijedoru koji daje određene šanse daljem organizovanju kako NVO-a tako i saradnje između sektora. [Detaljnije…]

Translate »