Humanitarne, volonterske i edukativne aktivnosti

U okviru svog strateškog programa, Udruženje „DON“ već dugi niz godina svoje aktivnosti usmjerava ka pojedincima, grupama građana i institucijama gdje u saradnji sa drugim organizacijama, koristeći metode opšteg i stručnog osposobljavanja pomaže razvoj volonterizma i humanitarnog rada.

Već dugi niz godina akcenat stavljamo na rad sa mladima. Kroz različite projekte neformalne edukacije, promocije volonterizma i aktivizma, promovisanja prava mladih, prenošenja znanja i iskustava, razvijanja kreativnosti, socijalizacije mladih različitih multietničkih grupa, mladima pružamo priliku da kroz razne aktivnosti razviju sebe i svoje društvene sposobnosti i da se svojim radom uključe u društvene tokove i ekonomski razvoj zajednice u kojoj će njihova prava biti priznata i ostvarena.

Translate »