Misija, vizija, korisnici

MISIJA 

“DON” svojim aktivnostima usmjerenim ka pojedincu, grupama građana i institucijama u saradnji sa drugim organizacijama, koristeći metode opšteg i stručnog osposobljavanja, organizuje i uključuje građane u društvene tokove i ekonomski razvoj zajednica”.

VIZIJA

“Čovjek u centru stabilne, socijalno pravedne Države BiH”

KORISNICI

  • Građani kroz MZ
  • Volonteri
  • Potrošači
  • Zaposleni
  • Aktivisti
  • Lokalne uprave
  • Udruženja potencijalni partneri
  • Država
  • Donatori
  • Privredni sektor
Translate »