Istorijat

Udruženje građana “DON” osnovano je 1997. godine, a nakon godinu i po rada kao neformalno Udruženje registrovan je kod nadležnog suda u Banja Luci 28.12.1998.god. pod brojem: Rg-214/98.

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS, izvršena je preregistracija i usklađivanje sa Zakonom 29.04 2002. godine pod brojem F-1-71/02, da bi se 05.02.2008. godine kod Osnovnog suda u Banja Luci izvšio upis promjene u jedinstvenom registru udruženja građana izmjene i dopune Statuta UG “DON”.

Translate »