Vrijednosti, programski ciljevi

VRIJEDNOSTI

“DON” se u svom radu rukovodi osnovnim principima: optimizmom, predanošću, i kreativnošću. Prepoznati smo kao stabilan, odgovoran i pouzdan partner koji želi efikasno, istrajno i uticajno djelovati u zajednici.

PROGRAMSKI CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA SU:

  •  Rad na jačanju civilnog društva
  • Rad na humanitarnim, volonterskim i edukativnim ciljevima,
  • Rad na ekonomskom osnaživanju građana,
  • Rad na građenju zajednica,
  • Rad na zaštiti potrošača,
  • Rad na praćenju izbornog procesa,
Translate »