Osoblje

unnamed

 

UPRAVNI ODBOR:

Goran Pavić, predsjednik;

Draško Đenadija, član;

Jasna Stojić, član;

Siniša Čađo, član;

Valentina Banović, član;

 ”DON” je Udruženje građana koje u svojim aktivnostima usmjerenim ka pojedincu, grupama građana i institucijama u saradnji sa drugim organizacijama koristeći metode opšteg i stručnog osposobljavanja, organizujući i uključujući građane u društvene tokove i ekonomski razvoj, stavlja Čovjeka u centar stabilne socijalne pravedne države BiH.

Za uspješno sprovođenje svih projekata brinu se:

Murisa Marić – izvršna direktorica

Diplomirani ekonomista;

E-mail: murisa@donprijedor.org

 

IZVRŠNO OSOBLJE:

Emilli Rihani – menadžer za razvoj;

Master ekonomije – menadžment i marketing malih i srednjih preduzeca;

E-mail: emilli@donprijedor.org

 

Zoran Petoš – menadžer za rad sa potrošačima;

Elektrotehničar automatike;

E-mail: zoran@donprijedor.org

 

Željko Marić – menadžer za razvoj zajednice

Saobraćajni tehničar;

E-mail: zeljko@donprijedor.org

 

Jelena Stojanović Kecman – menadžer za finansije

Dipl. ing. menadžer

E-mail: finansije@donprijedor.org

 

Translate »