Nagrade i priznanja

05.12.2017. Povodom Međunarodnog dana volontera – 5. decembra, republičku nagradu za najboljeg organizatora volontiranja dobilo je Udruženje građana “DON”.

17.01.2017. Certifikat za izvrsnost za doprinos Izazovu: izaberi zadatak, budi promjena u toku 2016 i za uspješnu promociju inkluzivnijeg, mulitikulturalnog i demokatskog društva u BiH.

10.06.2016. Zahvalnica za učešće i doprinos projektu “Prva botanička bašta u Prijedoru”

12.06.2016. Na promotivnom sajmu nevladinih organizacija BiH “Volontiraj i ti”, Udruženje “DON” dobilo “Sertifikat izvrsnosti” za doprinos volontiranju u sklopu “Izazov 387 Challenge 2016″

21.11.2015. Priznanje  Ambasade SAD-a u BiH, Udruženju DON, Šampion volonterstva za doprinos inicijativi “Izazov: Izaberi zadatak, budi promjena” o promovisanje aktivnog učešća mladih u stvaranju otvorenog, odgovornog demokratksog društva u BiH koje uvažava različitosti.

Povodom 16. maja prve godišnjice poplave Šamca, opština Šamac je dodijelila zahvalnicu Udruženju “DON” za pruženu ruku humanosti u majskim poplavama 2014. godine koje su zadesile opštinu Šamac.

05.12.2014. Diploma za poseban doprinos razvoju volontiranja Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske  Udruženje građana “DON” Prijedor.

05.12.2014. Prva Republička nagrada za volontiranje dodijeljena Stefanu Milojici iz Prijedora, volonteru Udruženja građana “DON”.

31.10.2014. Predstavnici Udruženja “DON”, gđi Murisi Marić dodijeljena je zahvalnica za individualnu filantropiju za svo DOBRO koje je učinila za dugoročni razvoj zajednica u Bosni i Hercegovini. Nagrade DOBRO za filantropiju dodjeljuju Fondacija Mozaik i Agencija MaŠta u okviru EU projekta SIGN za održivost.

16.05.2013. Nagrada Grada Prijedora za posebno vrijedne rezultate u oblasti razvoja civilnog društva i promocije Grada Prijedora.

05.12.2013.  Ministarstvo porodice, omladine i sporta i dodjelilo nam specijalnu Nagradu za poseban doprinos organizovanju volontiranja, kao i nagradu Saši Karaliću, volonteru DON-a kao jednom od najuspješnih volontera u Republici Srpskoj.

01.04.2010. Zahvalnica Doma za djecu i omladinu ometenu u razvoju Prijedor za dodijeljenu humanitarnu pomoć.

 

Translate »