Rad na praćenju izbornog procesa

Od samog osnivanja Udruženje „DON“radi na praćenju izbornog procesa. Nakon izbora u 2012.godini pristupilo se traženju novih mogućnosti u poboljšanju izbornog procesa što je bio jedan od zaključaka sa konferencije održane nakon Izbora u 2012.godini.

Vijeće Evrope u saradnji sa Centralnom Izbornom Komisijom organizovalo je set edukacija za 20 OCD-a i oko 160 predstavnika koji su nakon polaganja postali vlasnici vrijednih Certifikata, koji omogućuju dalje aktivnosti na edukaciji posmatrača i praćenju izbora.

Osam predstavnika DON-a vlasnici su Certifikata. Važno je napomenuti da su pored zaposlenika u proces bili uključeni i volonteri DON-a koji su bili posmatrači na prethodnim izborima, a sada će pored posmatranja biti edukatori za nove posmatrače.

Translate »